صفحه نخست » کتب و جزوات آموزشی  » مجموعه کتب و جزوات مهندسی عمران

مجموعه کتب و جزوات مهندسی عمران

مجموعه کتب و جزوات مهندسی عمران

برای اولین بار در کشور گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به ارائه کتب و جزوات اساتید مطرح مهندسی عمران در کلیه گرایش ها نموده است.
با توجه به منابع پراکنده و غیر استاندارد برای دانشجویان و مهندسانی که در رشته های مهندسی عمران مشغول به تحصیل میباشند،گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به جمع آوری کتب و جزوات اساتید دانشگاه های مهم کشور(دانشگاه تهران – دانشگاه صنعتی امیر کبیر – دانشگاه صنعتی شریف و …) نموده است.

»» این بسته آموزشی شامل ۲ بخش می باشد:
– مجموعه کتب فارسی و جزوات اساتید مطرح کشور در مهندسی عمران
– مجموعه کتب مرجع انگلیسی در زمینه مهندسی عمران

 

بخش اول: مجموعه کتب فارسی و جزوات اساتید مطرح کشور در مهندسی عمران
الف) مجموعه جزوات اساتید مطرح کشور
طراحی سازه های بتن آرمه:
طراحی سازه های بتن آرمه ۱: مهندس فدایی (کیفیت: تایپ شده-خوب)
طراحی سازه های بتن آرمه ۱: دکتر علایی (کیفیت: دست نویس-خوب)
طراحی سازه های بتن آرمه ۱ (کیفیت: تایپ شده-خوب)
طراحی سازه های بتن آرمه ۱ (کیفیت: دست نویس-خوب)
طراحی سازه های بتن آرمه ۱: دکتر بهشتی – دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده-خوب)
طراحی سازه های بتن آرمه ۱: مهندس آهنگر (کیفیت: دست نویس-ضعیف)
طراحی سازه های بتن آرمه ۲: مهندس آهنگر (کیفیت: دست نویس-ضعیف)
طراحی سازه های بتن آرمه ۲: دکتر مستوفی نژاد (کیفیت: دست نویس-خوب)
طراحی سازه های بتن آرمه: دکتر کرامتی-دکتر رهایی – دانشگاه امیرکبیر (کیفیت: تایپ شده-خوب)
طراحی سازه های بتن آرمه: مهندس حسین زاده (کیفیت: تایپ شده-خوب)
تکنولوژی بتن: دکتر اسماعیلی – دانشگاه تبریز (کیفیت: تایپ شده-خوب)
دینامیک سازه ها:
دینامیک سازه ها: دکتر مستوفی نژاد (کیفیت: دست نویس-خوب)
دینامیک سازه ها: دکتر اعتدالی (کیفیت: دست نویس-خوب)
دینامیک سازه ها: دکتر فیوض – دانشگاه بوشهر (کیفیت: تایپ شده-خوب)
دینامیک سازه ها: دکتر خسروبرگی – دانشگاه تهران (کیفیت: دست نویس-خوب)
دینامیک سازه ها: دکتر مقدم (کیفیت: تایپ شده-خوب)
دینامیک سازه ها: دکتر انصاری – دانشگاه گیلان (کیفیت: تایپ شده-خوب)
دینامیک سازه ها – دانشگاه تهران (کیفیت: تایپ شده-خوب)
دینامیک: دکتر تیموری – پارسه (کیفیت: تایپ شده-خوب)
تحلیل سازه ها:
تحلیل سازه ها ۱: دکتر عباسی – دانشگاه تهران (کیفیت: دست نویس-خوب)
تحلیل سازه ها ۱: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (کیفیت: تایپ شده-خوب)
تحلیل سازه ها ۱: دکتر خلوتی (کیفیت: دست نویس-ضعیف)
تحلیل سازه ها ۱: مهندس محمدی – دانشگاه تفرش (کیفیت: دست نویس-خوب)
تحلیل سازه ها ۱: مهندس سالاری (کیفیت: تایپ شده-خوب)
حل تمرین تحلیل سازه ها ۱: مهندس سالاری (کیفیت: تایپ شده-خوب)
تحلیل سازه ها ۲: مهندس سالاری (نسخه۱) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
تحلیل سازه ها ۲: مهندس سالاری (نسخه۲) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
تحلیل سازه ها ۲: مهندس بغلانی – دانشگاه آبادان (کیفیت: دست نویس-خوب)
تحلیل سازه ها ۲: دانشگاه آبادان (کیفیت: دست نویس-خوب)
تحلیل سازه ها ۲: دکتر عباسی – دانشگاه تهران (کیفیت: دست نویس-خوب)
تحلیل سازه ها ۲: دکتر عطار – دانشگاه تهران (کیفیت: تایپ شده-خوب)
تحلیل سازه ها ۲: مهندس دانش (کیفیت: دست نویس-خوب)
تحلیل سازه ها: دانشگاه آبادان (کیفیت: دست نویس-خوب)
تحلیل سازه ها: دکتر عرفانی (کیفیت: دست نویس-خوب)
تحلیل سازه ها: مهندس حسین زاده (کیفیت: تایپ شده-خوب)
تحلیل سازه ها: مهندس صباغیان (کیفیت: دست نویس-خوب)
تحلیل سازه ها: مهندس شمالی (کیفیت: دست نویس-ضعیف)
تحلیل سازه ها: دانشگاه زنجان (کیفیت: تایپ شده-خوب)
سوالات پایان ترم تحلیل سازه ها ۱: مهندس حسین زاده (نسخه۱) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
سوالات پایان ترم تحلیل سازه ها ۱: مهندس حسین زاده (نسخه۲) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
سوالات پایان ترم تحلیل سازه ها ۱: مهندس حسین زاده (نسخه۳) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
سوالات پایان ترم تحلیل سازه ها ۱: مهندس حسین زاده (نسخه۴) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
سوالات پایان ترم تحلیل سازه ها ۲: مهندس حسین زاده (نسخه۱) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
سوالات پایان ترم تحلیل سازه ها ۲: مهندس حسین زاده (نسخه۲) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
سوالات پایان ترم تحلیل سازه ها ۲: مهندس حسین زاده (نسخه۳) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
سوالات پایان ترم تحلیل سازه ها ۲: مهندس حسین زاده (نسخه۴) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
بارگذاری:
بارگذاری: دکتر زاهدی(کیفیت: دست نویس-خوب)
بارگذاری: مهندس دانش(کیفیت: دست نویس-خوب)
طراحی سازه های فولادی:
طراحی سازه های فولادی: دکتر زرفام (کیفیت: دست نویس-خوب)
طراحی سازه های فولادی ۱: (نسخه۱) (کیفیت: دست نویس-خوب)
طراحی سازه های فولادی ۱: (نسخه۲) (کیفیت: دست نویس-خوب)
طراحی سازه های فولادی: (نسخه۳) (کیفیت: دست نویس-خوب)
طراحی سازه های فولادی ۱: دکتر صادق آذر – دانشگاه تهران (کیفیت: دست نویس-خوب)
طراحی سازه های فولادی ۲: دکتر صادق آذر – دانشگاه تهران (کیفیت: دست نویس-خوب)
طراحی سازه های فولادی ۲: مهندس جعفری (کیفیت: تایپ شده-خوب)
طراحی سازه های فولادی: مهندس حسین زاده (کیفیت: تایپ شده-خوب)
طراحی سازه های فولادی: مهندس شیدایی – دانشگاه ارومیه (کیفیت: تایپ شده-خوب)
طراحی سازه های فولادی پیشرفته (کیفیت: دست نویس-ضعیف)
مقاومت مصالح:
هندبوک مقاومت مصالح و طراحی سازه های فولادی ۱: مهندس شرقی (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مقاومت مصالح ۱: دکتر جوهرزاده – دانشگاه تهران (کیفیت: دست نویس-خوب)
مقاومت مصالح ۱: مهندس کریمی (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مقاومت مصالح ۱: دکتر برخورداری – دانشگاه علم و صنعت (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مقاومت مصالح ۱: دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: دست نویس-خوب)
مقاومت مصالح ۱: مهندس سالاری (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مقاومت مصالح ۲: مهندس سالاری (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مقاومت مصالح: دکتر غلامپور – دانشگاه پردیسان (کیفیت: دست نویس-خوب)
مقاومت مصالح: دکتر برخورداری (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مقاومت مصالح: دکتر فاطمی (کیفیت: دست نویس-خوب)
مقاومت مصالح: مهندس قاسم پور (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مقاومت مصالح: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مقاومت مصالح: دانشگاه آبادان (کیفیت: دست نویس-خوب)
مقاومت مصالح: پارسه (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مقاومت مصالح: مهندس صباغیان (کیفیت: دست نویس-خوب)
مقاومت مصالح: مهندس شمالی – دانشگاه همدان (کیفیت: دست نویس-ضعیف)
مقاومت مصالح: مهندس حسین زاده (نسخه۱) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مقاومت مصالح: مهندس حسین زاده (نسخه۲) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
سوالات پایان ترم مقاومت مصالح: مهندس حسین زاده (نسخه۱) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
سوالات پایان ترم مقاومت مصالح: مهندس حسین زاده (نسخه۲) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
سوالات پایان ترم مقاومت مصالح: مهندس حسین زاده (نسخه۳) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
سوالات پایان ترم مقاومت مصالح: مهندس حسین زاده (نسخه۴) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مکانیک خاک:
مکانیک خاک: (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مکانیک خاک: دانشگاه آبادان (کیفیت: دست نویس-خوب)
مکانیک خاک: مهندس امیرافشاری (کیفیت: دست نویس-خوب)
مکانیک خاک: مهندس گودرزی – دانشگاه همدان (کیفیت: دست نویس-خوب)
مکانیک خاک: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مکانیک خاک: مهندس ستایش (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مکانیک خاک: مهندس رنجبری – دانشگاه تبریز (کیفیت: دست نویس-خوب)
استاتیک:
استاتیک: دکتر قاسمیه – دانشگاه تهران (کیفیت: تایپ شده-خوب)
استاتیک: (کیفیت: دست نویس-خوب)
استاتیک: مهندس جعفری – دانشگاه همدان (کیفیت: دست نویس-ضعیف)
استاتیک: فصل نیروها – پارسه (کیفیت: تایپ شده-خوب)
استاتیک: مهندس افشارپور (کیفیت: دست نویس-خوب)
استاتیک: مهندس سالاری (کیفیت: تایپ شده-خوب)
آب و فاضلاب:
مهندسی آب و فاضلاب: مهندس افشار – دانشگاه علم و صنعت تهران (کیفیت: تایپ شده-خوب)
هیدرولیک:
هیدرولیک (کانال های باز): دکتر ابریشم چی (کیفیت: تایپ شده-خوب)
هیدرولیک (کانال های باز): مهندس امیر افشاری (کیفیت: دست نویس-خوب)
هیدرولیک (کانال های باز): مهندس باقری (کیفیت: دست نویس-خوب)
هیدرولیک (کانال های باز): دکتر نائینی (کیفیت: دست نویس-خوب)
هیدرولیک: مهندس شبانلو (کیفیت: تایپ شده-خوب)
هیدرولیک: مهندس برزگر (کیفیت: تایپ شده-خوب)
هیدرولوژی:
هیدرولوژی: مهندس ابومحبوب – دانشگاه آزاد واحد انزلی (کیفیت: تایپ شده-خوب)
هیدرولوژی: (کیفیت: دست نویس-خوب)
مهندسی پی:
مهندسی پی: مهندس امیر افشاری (نسخه۱) (کیفیت: دست نویس-خوب)
مهندسی پی: مهندس امیر افشاری (نسخه۲) (کیفیت: دست نویس-خوب)
مهندسی پی: مهندس دریس زاده – دانشگاه بوشهر (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مهندسی پی: مهندس رنجبری – دانشگاه تبریز (کیفیت: دست نویس-خوب)
راهسازی:
راهسازی: دکتر آذرکیش (کیفیت: دست نویس-خوب)
راهسازی: مهندس کاظمی (کیفیت: دست نویس-ضعیف)
راهسازی: مهندس عابدینی – دانشگاه آزاد واحد بیرجند (کیفیت: تایپ شده-خوب)
روسازی راه:
روسازی راه: مهندس کاظمی (کیفیت: دست نویس-ضعیف)
روسازی راه: دکتر طباطبایی (کیفیت: دست نویس-ضعیف)
تحقیق در عملیات:
تحقیق در عملیات: دکتر زاهدی سرشت (کیفیت: دست نویس-خوب)
تحقیق در عملیات: (کیفیت: دست نویس-ضعیف)
مهندسی ترابری-برنامه ریزی حمل و نقل:
مهندسی ترابری-برنامه ریزی حمل و نقل: دکتر آذرکیش (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مهندسی ترابری-برنامه ریزی حمل و نقل: مهندس تن زاده (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مکانیک سیالات:
مکانیک سیالات: دکتر افشار (کیفیت: دست نویس-خوب)
مکانیک سیالات: مهندس اسدیانی یکتا – دانشگاه همدان (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مکانیک سیالات: دکتر باباعلی – دانشگاه خرم آباد (کیفیت: دست نویس-ضعیف)
مکانیک سیالات: مهندس فراهانی (کیفیت: دست نویس-خوب)
مکانیک سیالات: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مکانیک سیالات: مهندس سلطان پور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مکانیک سیالات: دکتر مستوفی (کیفیت: تایپ شده-خوب)
مکانیک سیالات: دکتر سامانی (کیفیت: دست نویس-خوب)
ریاضیات:
ریاضی ۱,۲ – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
ریاضی ۱,۲: دکتر نیکوکار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
ریاضی ۱ : استاد شهشانی – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضی ۱: پارسه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضی ۱: مهندس آقاسی (کیفیت: دست نویس-خوب)
ریاضی ۲: مهندس آقاسی (کیفیت: دست نویس-خوب)
ریاضی ۲: پارسه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضی ۲: دکتر مسلمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
ریاضی ۲ : استاد شهشانی – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
معادلات دیفرانسیل: دکتر نیکوکار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
معادلات دیفرانسیل: دکتر مسلمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
معادلات دیفرانسیل – دکتر نیسی (کیفیت: دست نویس – خوب)
معادلات دیفرانسل: مهندس آقاسی (کیفیت: دست نویس-خوب)
معادلات دیفرانسیل – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
معادلات دیفرانسیل – پارسه (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضیات مهندسی – دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده – خوب)
ریاضیات مهندسی: پارسه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضیات مهندسی: دکتر مسلمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
کاربرد ریاضیات: دکتر خراط – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱) (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
کاربرد ریاضیات: دکتر خراط – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲) (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
کاربرد ریاضیات: دکتر شریعتی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
آمار و احتمالات در مهندسی:
آمار و احتمالات در مهندسی: دکتر ذاکر (کیفیت: تایپ شده-خوب)
آمار و احتمالات در مهندسی: دانشگاه علم و صنعت ایران (کیفیت: تایپ شده-خوب)
آمار و احتمالات در مهندسی: دانشگاه آبادان (کیفیت: دست نویس-خوب)
آمار و احتمالات در مهندسی: (کیفیت: تایپ شده-خوب)
زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی عمران):
۷۲۰ کلمه پرکاربرد در زبان تخصصی عمران (کیفیت: تایپ شده-خوب)
زبان انگلیسی (تخصصی عمران): مهندس ستایش (کیفیت: تایپ شده-خوب)
زبان انگلیسی (تخصصی عمران) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
راهنمای زبان انگلیسی (تخصصی عمران) (کیفیت: تایپ شده-خوب)
لغات زبان انگلیسی (تخصصی عمران): دکتر عزمی (کیفیت: تایپ شده-خوب)
زبان انگلیسی (تخصصی عمران): دکتر قاضی مرادی – پارسه (کیفیت: تایپ شده-خوب)
زبان انگلیسی (عمومی): ماهان (کیفیت: تایپ شده-خوب)
زبان انگلیسی عمومی: موسسه آموزش عالی آزاد پارسه … اطلاعات بیشتر+دریافت
آموزش ۵۰۴ وازه کاربردی در زبان انگلیسی: رضا دانشوری … اطلاعات بیشتر+دریافت

ب) مجموعه کتب فارسی
مبانی بهینه سازی سازه ها – دکتر محمدحسن ابوالبشری
طرح و محاسبه سازه های فولادی – فریدون ایرانی
اصول مهندسی هیدرولوژی – حسین صدقی
هیدرولوژی مهندسی – دکتر بوداقپور

بخش دوم: مجموعه کتب مرجع انگلیسی در زمینه مهندسی عمران
کتاب استاتیک مریام ویرایش ششم
کتاب استاتیک بیر – جانستون ویرایش
کتاب استاتیک هیبلر ویرایش
کتاب مقاومت مصالح بیر – جانستون ویرایش
کتاب مقاومت مصالح هیبلر ویرایش
کتاب تحلیل سازه هیبلر ویرایش ششم
کتاب تحلیل سازه کاسیمالی ویرایش ششم
کتاب مکانیک خاک
کتاب مکانیک سیالات فاکس ویرایش ششم
کتاب سازه های بتنی
کتاب سازه های فولادی
کتاب مهندسی پی
کتاب هیدرولیک کانال های باز
کتاب مهندسی زلزله
کتاب دینامیک سازه
و ده ها عنوان کتاب مهم و کاربردی دیگر …

 

توجه !
شما می توانید با تهیه “بسته آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی عمران” علاوه بر مجموعه کتب و جزوات اساتید مطرح مهندسی عمران – مجموعه سوالات کنکور ارشد سراسری و آزاد مهندسی عمران و مجموعه نکات مهم دروس مهندسی عمران (نکات تستی- فرمول ها و …) را نیز در اختیار داشته باشید.

نوع محصول: کتب و جزوات مهندسی

مجموعه: 1 دی وی دی

نوع خرید: خرید پستی

قیمت: 30.000 تومان

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *