صفحه نخست » آزمون تحصیلات تکمیلی  » بسته آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی نفت

بسته آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی نفت

بسته آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی نفت

(نسخه ۱۳)
برای اولین بار در کشور گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به ارائه بسته آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت در کلیه گرایش ها (بهره برداری از منابع نفت – حفاری و استخراج – مخازن) نموده است.
با توجه به منابع پراکنده و غیر استاندارد برای دانشجویان و مهندسانی که میخواهند در کنکور کارشناسی ارشد شرکت نمایند،گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به جمع آوری کتب و جزوات اساتید دانشگاه های مهم کشور(دانشگاه صنعت نفت اهواز – دانشگاه صنعتی امیر کبیر – دانشگاه صنعتی شریف و …) و همچنین جزوات و تالیفات طراحان سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نفت نموده است.
جهت آشنایی بیشتر با اساتید مطرح مهندسی نفت – کلیک کنید…  ]

»» این بسته آموزشی شامل ۵ بخش می باشد:
مجموعه کتب فارسی و جزوات اساتید مطرح کشور در مهندسی نفت
مجموعه کتب انگلیسی در زمینه مهندسی نفت
مجموعه نکات مهم دروس مهندسی نفت (آزمون های مرحله ای-نکات تستی و …)
مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد مجموعه مهندسی نفت سال های قبل (۱۳۹۴ – ۱۳۸۰)
برنامه ریزی و زمانبندی مطالعاتی

بخش اول: مجموعه کتب فارسی و جزوات اساتید مطرح کشور در مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت – حفاری و استخراج – مخازن)
الف) مجموعه جزوات اساتید مطرح کشور

حفاری ۱ – ۲:
حفاری۱: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – خوب)
حفاری۱: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
حفاری۱: دکتر هاشمی – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)
حفاری۱: دکتر هاشمی – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)
حفاری۱: دکتر علیزاده  – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – ضعیف) … اطلاعات بیشتر+دریافت
حفاری۱: دکتر شهبازی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده و دست نویس – خوب)
حفاری۱: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
حفاری۱: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
حفاری۱: مهندس روحی – دانشگاه آزاد امیدیه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
حفاری۱: مهندس ابراهیم زاده (کیفیت: تایپ شده – خوب)
حفاری۱: دکتر کامیار احمدی (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید
حفاری۱٫۲: دکتر کریمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان (کیفیت: تایپ شده – خوب)
حفاری۲: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
حفاری۲: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
حفاری۲: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: تایپ شده و دست نویس – خوب)
حفاری۲: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
حفاری۲: دکتر هاشمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
حفاری: مهندس ربیعی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
حفاری: مهندس ترکی (کیفیت: دست نویس – خوب)  جدید
حفاری (کیفیت: تایپ شده – خوب)
کنترل فوران چاه: مهندس سرشوق – مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: تایپ شده – خوب)
سیمان و گل حفاری:
سیمان حفاری: مهندس صالحی کسایی – مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: تایپ شده و دست نویس – خوب)
سیمان حفاری: دکتر مقدسی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
سیمان حفاری: مهندس روحی – دانشگاه آزاد امیدیه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
سیمان حفاری: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)   جدید
سیمان حفاری: (کیفیت: تایپ شده – خوب)
گل حفاری: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
گل حفاری: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – خوب)
گل حفاری: مهندس روحی – دانشگاه آزاد امیدیه (کیفیت: تایپ شده – خوب)
گل حفاری: مهندس آشنا (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
گل حفاری: (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید
نمودارگیری چاه (چاه پیمایی):
نمودارگیری چاه: دکتر امین شهیدی – دانشگاه فردوسی مشهد (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
نمودارگیری چاه: دکتر امین شهیدی – دانشگاه فردوسی مشهد (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – خوب)
نمودارگیری چاه: دکتر رضایی (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
نمودارگیری چاه: دکتر نوروزی – دانشگاه فنی تهران (کیفیت: دست نویس – خوب)  جدید
نمودارگیری چاه: دکتر خاکسار – دانشگاه فنی تهران (کیفیت: دست نویس – خوب)  جدید
نمودارگیری چاه: دکتر آبدیده (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید
نمودارگیری چاه: مهندس حیدری – مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: تایپ شده – خوب)
نمودارگیری چاه: مهندس نادری (کیفیت: تایپ شده – خوب)
نمودارگیری (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید
چاه آزمایی:
چاه آزمایی: دکتر علیزاده  – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – ضعیف) … اطلاعات بیشتر+دریافت
چاه آزمایی: دکتر گرامی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
چاه آزمایی: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
چاه آزمایی: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
چاه آزمایی: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۳)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید
چاه آزمایی: دکتر هاشمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
چاه آزمایی: دکتر هجری – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: دست نویس – خوب)
چاه آزمایی: مهندس پیرامون (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید
اسیدکاری:
اسیدکاری: دکتر مقدسی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
اسیدکاری: دکتر پورافشاری – دانشگاه تهران (کیفیت: تایپ شده – خوب)
اسیدکاری: مهندسی قبادی (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
بهره برداری:
بهره برداری: دکتر امین شهیدی – دانشگاه فردوسی مشهد (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
بهره برداری: دکتر پورافشاری – دانشگاه تهران (نسخه۱) (کیفیت: تایپ شده – خوب)
بهره برداری: دکتر پورافشاری – دانشگاه تهران (نسخه۲) (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
بهره برداری: دکتر پورافشاری – دانشگاه تهران (نسخه۳) (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
بهره برداری: دکتر علیزاده  – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)  … اطلاعات بیشتر+دریافت
بهره برداری: دکتر علیزاده  – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۲)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید  … اطلاعات بیشتر+دریافت
بهره برداری: دکتر مقدسی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
بهره برداری: مهندس قبادی – مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: دست نویس – خوب)
بهره برداری: مهندس ترکی (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
ازدیاد برداشت: دکتر خراط – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
بهره برداری (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
مخازن ۱ – ۲:
مخازن۱: دکتر هلالی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
مخازن۱: دکتر هلالی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
مخازن۱: دکتر مسیحی – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب)
مخازن۱: دکتر شهبازی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
مخازن۱: مهندس شیخی (کیفیت: تایپ شده و دست نویس – خوب)
مخازن۲٫۱: دکتر علیزاده  – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
مخازن۲: دکتر عاشوری – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
مخازن۲: مهندس شیخی (کیفیت: تایپ شده و دست نویس – خوب)
آسیب مخازن: دکتر مقدسی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
شبیه سازی مخزن: دکتر خراط – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
تخمین مخازن در چاه های اکتشافی: دکتر عاشوری – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – خوب)
تخمین مخازن در چاه های اکتشافی: دکتر عاشوری – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
مخازن شکافدار: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب) جدید
مخازن ترکدار و مکانیسم های حاکم بر آن ها (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
تقسیم بندی مخازن و سیالات نفتی
ازدیاد برداشت بروش میکروبی  (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سنگ:
خواص سنگ: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
خواص سنگ: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
خواص سنگ: دکتر سالاریه – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
خواص سنگ: دکتر گرامی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سنگ: مهندس مجدی یزدی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سنگ: مهندس ترکی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سنگ: مهندس بهاری مقدم (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سنگ: مهندس شیخی (کیفیت: دست نویس – خوب)
خواص سنگ – دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات فارس (کیفیت: دست نویس – خوب)
خواص سنگ – دانشگاه آزاد (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سیالات:
خواص سیالات: دکتر هلالی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
خواص سیالات: دکتر هلالی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
خواص سیالات: دکتر نجیبی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
خواص سیالات: مهندس شیخی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سیال مخزن (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
مکانیک سیالات ۱ – ۲:
مکانیک سیالات۱ – دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده – خوب)
مکانیک سیالات۱ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
مکانیک سیالات۱: دکتر سامانی – دانشگاه شهید چمران اهواز (کیفیت: دست نویس – خوب)
مکانیک سیالات۲ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
زمین شناسی و ژئوفیزیک:
سنگ های رسوبی: دکتر ربانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: تایپ شده – خوب)
ژئوفیزیک اکتشافی: دکتر پیروز – دانشگاه صنعتی شاهرود (کیفیت: دست نویس – خوب)
زمین شناسی عمومی (نسخه۱)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)
زمین شناسی عمومی (نسخه۲)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید … اطلاعات بیشتر+دریافت
زمین شناسی نفت: دکتر بهرامی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
زمین شناسی نفت: دکتر امیربختیار (کیفیت: تایپ شده – خوب)
زمین شناسی نفت: دکتر مقتدری (کیفیت: تایپ شده – خوب)
زمین شناسی نفت (نسخه۱)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)
زمین شناسی نفت (نسخه۲)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدیداطلاعات بیشتر+دریافت
زمین شناسی ساختمانی  (کیفیت: تایپ شده – خوب)
زمین شناسی ساختمانی: دکتر حسنی – دانشگاه صنعتی امیر کبیر (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
زمین شناسی ساختمانی: دکتر احتشام زاده – دانشگاه فنی تهران (کیفیت: دست نویس – خوب) جدید
زمین شناسی ساختمانی: مهندس شیخی (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
مکانیک سنگ (کیفیت: تایپ شده – خوب)
ژئوتکنیک (کیفیت: تایپ شده – خوب)
انتقال حرارت ، جرم و کنترل فرآیند:
انتقال حرارت – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب)
انتقال حرارت: دکتر نبهانی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
انتقال جرم: دکتر جامی الاحمدی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
انتقال جرم: دکتر منطقیان (کیفیت: دست نویس – خوب)
انتقال جرم – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
کنترل فرآیند – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب)
کنترل فرآیند – دانشگاه آزاد تهران جنوب (کیفیت: تایپ شده – خوب)
کنترل فرآیند : دکتر میرزاده (کیفیت: دست نویس – خوب)
ترمودینامیک ، موازنه مواد و انرژی:
ترمودینامیک۱  – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
ترمودینامیک۱ – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب)
موازنه مواد و انرژی: دکتر خراط – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
ریاضیات:
ریاضی ۱ : استاد شهشانی – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب)
ریاضی ۱,۲ – دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده – خوب)
ریاضی ۱,۲: دکتر نیکوکار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
ریاضی ۱: پارسه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضی ۲: پارسه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضی ۲: دکتر مسلمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
ریاضی ۲ : استاد شهشانی – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب)
معادلات دیفرانسیل: دکتر نیکوکار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
معادلات دیفرانسیل: دکتر مسلمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
معادلات دیفرانسیل – دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده – خوب)
معادلات دیفرانسیل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
ریاضیات مهندسی – دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده – خوب)
معادلات دیفرانسیل – پارسه (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضیات مهندسی: پارسه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضیات مهندسی: دکتر مسلمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
کاربرد ریاضیات: دکتر خراط – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
کاربرد ریاضیات: دکتر خراط – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
کاربرد ریاضیات: دکتر شریعتی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)

ب) مجموعه کتب فارسی
لغتنامه اصطلاحات مهندسی حفاری: مهندس پاکباز  جدیداطلاعات بیشتر+دریافت
لغتنامه اصطلاحات دکل حفاری: مهندس پاکباز  جدیداطلاعات بیشتر+دریافت
اجزای دکل حفاری جدید
کتاب مهندسی نفت  جدید
ترجمه فارسی (فصل اول) Applied Drilling Engineering
ترجمه فارسی کتاب Reservoir Engineering Handbook – Tarek Ahmed … اطلاعات بیشتر+دریافت
ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین (Mc Cain) … اطلاعات بیشتر+دریافت
آنالیز دینامیکی رشته  حفاری: مهندس مردان … اطلاعات بیشتر+دریافت
اصول مهندسی حفاری: مهندی مرادی – مناطق نفت خیز جنوب جدید
آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه: جواد عبیات – شرکت ملی حفاری جدید
روش های حفاری
حفاری انحرافی: شرکت ملی حفاری
مهندسی مته های حفاری: مهندس عبدالمجید حیدری
مته های حفاری: شرکت ملی حفاری
مته های حفاری،انواع و کاربردها
اصول چاه پیمایی پیشرفته: دکتر قاسم العسکری
چاه پیمایی: دکتر رمضی
مبانی چاه پیمایی: بهرام موحد
مبانی چاه آزمایی G.Bourdaroty: ترجمه غلامحسن زورمند-محمدحسین زارعیان
تفسیر و تحلیل لاگ: مناطق نفت خیز جنوب جدید
ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی: غلامعلی قرباندخت – مناطق نفت خیز جنوب جدید
دستگاه حفاری دورانی و اجزای آن: شرکت ملی حفاری
عملیات تکمیل و تعمیر چاه: علی محمد رمضانپور
عملیات تکمیل و تعمیر چاه۲
عملیات مغزه گیری
فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
آزمایش شیرهای فورانگیر: رضا سلطانی-احمد بقالان
طراحی لوله جداری (Casing design)
شناخت و عملیات گل حفاری: تقی فرهادیان بابادی
تجهیزات درون چاهی
مهندسی بهره برداری: مهندس لیاقت
اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی: دکتر وطنی
زمین شناسی ایران: دکتر درویش زاده
زمین شناسی: شرکت ملی حفاری
زمین شناسی ساختمانی: دکتر محسن پورکرمانی-مهندس گرگین رحمانی  … اطلاعات بیشتر+دریافت
چینه شناسی پروتروزوئیک و پالئوزوئیک حوزه زاگرس: دکتر مطیعی
خوردگی در صنعت نفت و حفاری: مهندس مردان
مهندسی خوردگی و حفاظت از فلزات: دکتر فرزام
زبان انگلیسی عمومی: موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   … اطلاعات بیشتر+دریافت
آموزش ۵۰۴ وازه کاربردی در زبان انگلیسی: رضا دانشوری   … اطلاعات بیشتر+دریافت
انگلیسی برای دانشجویان مهندسی نفت: دکتر محمود فرخ پی … اطلاعات بیشتر+دریافت

بخش دوم: 
مجموعه کتب انگلیسی در زمینه مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت – حفاری و استخراج – مخازن)
Advanced Blowout & Well Control – Grace بسته آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
Applied Drilling Engineering
Applied Petroleum Reservoir Engineering – Craft
Applied Reservoir Engineering (Vol1) – Smith
Applied Reservoir Engineering (Vol2) – Smith
Fracture Reservior – Firoozabadi
Fundamentals of Reservoir Engineering – Dake
Handbook of Porous Media – Kambiz Vafai
Hydrocarbon Phase Behavior – Ahmed Tarek
Multiphase Flow in Fracture Porouse Media – Firoozabadi
Petroleum Production Engineering – Boyun Guo
Petroleum Reservoir Engineering physical properties – Amyx
PVT and Phase Behavior of Petroleum – Danesh
Reservoir Engineering Handbook – Ahmed Tarek
Reservoir Engineering of Fractured Reservoirs – Saidi
The Properties of Petroleum Fluids – McCain
Thermodynamics of Hydrocarbon Reservoir – Firoozabadi
و …

بخش سوم: مجموعه نکات مهم دروس مهندسی نفت (آزمون های مرحله ای-نکات تستی و فرمول ها و …)
برای موفقیت در آزمون های کارشناسی ارشد باید ابتدا به مطالعه منابع آزمون پرداخت و همچنین نکات مهم دروس را یادداشت نمود تا بعدا بتوان برای مرور به آنها مراجعه کرد و در مرحله آخر با حل سوالات تستی آمادگی خود را به بالاترین سطح رساند.
در صورتیکه موفق به نکته برداری از مطالب مهم و فرمول های دروس آزمون نشده اید نگران نباشید،ما این نکات مهم را در مجموعه ای برای شما گردآوری نموده و در اختیار شما قرار داده ایم.
این مجموعه نکات،از معتبرترین مجموعه کتب آمادگی کنکور ارشد مهندسی نفت تهیه شده که نیاز شما به تهیه اینگونه مجموعه ها و کتب را نیز برآورده می سازد.
» این بخش شامل نکات مهم دروس:
– معادلات دیفرانسل
– کاربرد ریاضیات
– ریاضیات مهندسی
– ترمودینامیک
– خواص سیالات دوفازی
– مکانیک سیالات
– ژئو شیمی
– چاه پیمایی
– مهندسی حفاری
–  بهره برداری و تولید
– مخازن هیدروکربوری

» آزمون های مرحله ای و آزمایشی چندین موسسه برگزار کننده کنکورهای آزمایشی  جدید
» تست های طبقه بندی شده بر اساس فصول دروس مهندسی نفت  جدید

بخش چهارم: مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد مجموعه مهندسی نفت سال های قبل (۱۳۹۴ – ۱۳۸۰)
به علت تشابه ۳۰ تا ۴۰ درصدی سوالات کنکور کارشناسی ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مفید جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانسته ها و آشنایی با نحوه سوالات باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتی اگر چند ساعت به زمان کنکور باقی مانده، حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.
  
» سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی نفت (حفاری و بهره برداری-اکتشاف)  ۱۳۹۴-۱۳۸۰
» سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی نفت ( مخازن هیدروکربوری)  ۱۳۹۴-۱۳۸۶
» سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی نفت)  ۱۳۸۹-۱۳۸۸
» سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج)  ۱۳۸۹-۱۳۸۳
» سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری)  ۱۳۹۰-۱۳۸۳
» سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی اکتشاف)  ۱۳۹۰-۱۳۸۳
» سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری)  ۱۳۹۰-۱۳۸۰

» کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسریاطلاعات بیشتر+دریافت
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۹۴ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۹۳ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۹۲ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۹۱ + کلید تست + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۹۰ + کلید تست + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۸۹ + کلید تست + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۸۸ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) ‌سال ۱۳۸۷ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۸۶ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۸۵ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۸۴ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۸۳ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت (حفاری و بهره برداری-اکتشاف)‌ سال ۱۳۸۲ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۸۱ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال ۱۳۸۰ + کلید تست

کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۹۴ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۹۳ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۹۲ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۹۱ + کلید تست + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۹۰ + کلید تست + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۸۹ + کلید تست + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۸۸ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) ‌سال ۱۳۸۷ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۸۶ + کلید تست

» کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اطلاعات بیشتر+دریافت
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج) سال ۱۳۸۹
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج) سال ۱۳۸۸ + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج) سال ۱۳۸۷ + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج) سال ۱۳۸۶ + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج) سال ۱۳۸۴ + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج) سال ۱۳۸۳ + پاسخ تشریحی

کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی نفت) سال ۱۳۸۹
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی نفت) سال ۱۳۸۸ + پاسخ تشریحی

کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال ۱۳۹۰
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال ۱۳۸۸
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال ۱۳۸۷
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال ۱۳۸۶
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال ۱۳۸۵
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال ۱۳۸۴ + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال ۱۳۸۳ + پاسخ تشریحی

کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی اکتشاف) سال ۱۳۹۰
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی اکتشاف) سال ۱۳۸۸
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی اکتشاف) سال ۱۳۸۷
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی اکتشاف) سال ۱۳۸۶
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی اکتشاف) سال ۱۳۸۵
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مهندسی اکتشاف) سال ۱۳۸۳

کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۹۰
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۸۸ + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۸۷ + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۸۶ + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۸۵ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۸۴ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۸۳ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۸۲ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۸۱ + کلید تست
کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسی نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال ۱۳۸۰


» مجموعه کارنامه افراد شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نفت (کلیه گرایش ها) سال ۱۳۹۱ … اطلاعات بیشتر+دریافت
» مجموعه کارنامه افراد شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نفت (کلیه گرایش ها) سال ۱۳۹۰ … اطلاعات بیشتر+دریافت

بخش پنجم: برنامه ریزی و زمانبندی مطالعاتی
یکی از دغدغه های اصلی پس از تامین منابع و کتب برای آمادگی کارشناسی ارشد ، ابتدا مطالعه بخش های و فصول مهم منابع و مورد سوال در آزمون های کارشناسی ارشد گروه آموزشی مهندسی ایران نفت و سپس  برنامه ربزی و زمانبندی دقیق برای مطالعه منابع موجود می باشد بطوریکه در کوتاهترین زمان بتوان بیشترین بهره را از زمان برد.
تجربه ثابت کرده برای موفقیت درآزمون های کارشناسی ارشد ، تنها در اختیار داشتن منابع عاملی برای موفقیت محسوب نمی شود بلکه عاملی که رسیدن به موفقیت را تضمین می کند اطلاع از فصول و بخش های مهم منابع موجود و داشتن یک زمانبندی اصولی و دقیق بر اساس نقاط ضعف و قوت داوطلب می باشد.
در این بخش سعی شده علاوه بر ارائه فصول و بخش های مهم منابع یکی از قویترین و کارآمدترین برنامه زمانبندی مطالعاتی نیز در اختیار شما قرار گیرد تا بر اساس آن هم بر روی کلیه دروس مسلط شده و هم بتوانید نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و در رفع نقاط ضعف خود تلاش بیشتری نمایید.

همچنین ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های مهندسی اکتشاف نفت – مهندسی حفاری و بهره برداری نفت و مهندسی مخازن هیدروکربوری و به تفکیک در  هر کدام از دانشگاه ها ؛ از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ جهت داوطلبان جمع آوری گردیده.
جهت اطلاع از موارد امتحانی و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد مهندسی نفت – کلیک کنید…  ]
جهت دریافت کاتالوگ معرفی بسته آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی نفت – کلیک کنید…  ]

توجه!
بسته آمادگی کنکور ارشد مهندسی نفت مرتبا در حال بروزرسانی و آپدیت می باشد و آخرین نسخه بروزرسانی شده آن جهت ارائه ، توسط گروه آموزشی مهندسی ایران عرضه می گردد و نامگذاری هر نسخه از این بسته آموزشی بر اساس بروزرسانی انجام شده می باشد.

نوع محصول: بسته آموزشی

مجموعه: 1 دی وی دی

نوع خرید: خرید پستی

قیمت: 45.000 تومان

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *