صفحه نخست » پروژه  » پروژه مدل سازی تشکیل هیدرات گازی

پروژه مدل سازی تشکیل هیدرات گازی

پروژه مدل سازی تشکیل هیدرات گازی

موضوع پروژه : مدل سازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم های شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان هیدرات
تعداد صفحات : ۱۱۵ صفحه
فرمت پروژه : PDF

نیازبه گاز طبیعی در سراسر دنیا با کمترین هزینه سبب شده است که یک روش جدید برای ذخیره سازی و حمل گاز طبیعی به شکل هیدرات ظهور یابد. یکی از مهمترین خواص هیدرات که آن را برای این کاربرد بسیار مورد توجه قرار داده است، نسبت گاز به جامد بالا در آن است .اما مشکل اساسی استفاده از هیدرات در صنعت سرعت تولید پایین آن است. برای رفع این مشکل، افزودن مواد بهبود دهنده توسط محققین بسیاری پیشنهاد شده است .
این مواد می توانند حجم گاز محبوس شده در شبکه هیدرات را افزایش داده، سبب بهبود سرعت تشکیل آن شده و شرایط ترمودینامیکی تشکیل آن را نیز جابه جا نمایند. به طوریکه هیدرات در دمای مورد نظر در فشار پایین تری تشکیل شود . تاکنون استفاده از مواد فعال سطحی و هیدروتروپ ها به عنوان مواد بهبود دهنده پیشنهاد شده است.
رفتار فازی سیستم در حضور این مواد نسبت به حالت آب خالص دستخوش تغییر می شود.مدل های ترمودینامیکی موجود نمیتوانند در حضور ا ین مواد رفتار فازی تشکیل هیدرات را با دقت بالا پیش بینی نماید.
هدف از این تحقیق، اصلاح مدل ترمودینامیکی موجود جهت پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات، در حضور مواد بهبود دهنده می باشد. در این تحقیق اصلاحاتی بر آخرین مدل پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در حضور مواد بهبود دهنده صورت پذیرفته است، تا مدل پیشگوتری حاصل شود .

»» فهرست مطالب:
فصل اول: هیدرات گاز
مقدمه
تاریخچه
ساختارهای هیدرات
حفرات تشکیل دهنده هیدرات
دوازده وجهی با سطوح پنج ضلعی
چهارده وجهی
شانزده وجهی
دوازده وجهی غیر منتظم
بیست وجهی
ساختار I
ساختار II
ساختار H
رفتار فازی تشکیل هیدرات
فرآیند تشکیل و تجزیه هیدرات
شرایط تشکیل هیدرات و ویژگی عمومی مولکول های مهمان
طبیعت شیمیایی مولکولهای مهمان
بررسی هندسی مولکولهای مهمان
هیدرات به عنوان معضلی در صنعت نفت و گاز
فواید هیدرات گازی
حمل و ذخیرهسازی گاز طبیعی توسط هیدرات
فصل دوم: بهبود شرایط تشکیل هیدرات گازی
مقدمه
مواد بهبود دهنده
مواد فعال سطحی
تشکیل مایسل توسط مواد فعال سطحی
هیدروتروپها
اثر مواد بهبود دهنده بر فرآیند تشکیل هیدرات
مکانیزم تأثیرگذاری مواد بهبود دهنده
مروری بر مطالعات قبلی
فصل سوم: اصلاح مدل ترمودینامیکی پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات در سیستمهای شامل مواد بهبود دهنده
مقدمه
مدل ترمودینامیکی وندروالس- پلاتیو
محاسبه اختلاف پتانسیل شیمیایی آب در شبکه هیدرات توخالی و پرشده
محاسبه فوگاسیته اجزای فاز گاز
محاسبه اختلاف پتانسیل شیمیایی آب در فاز مایع و شبکه هیدرات توخالی
الگوریتم محاسبات پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات مخلوط گازی
اصلاح مدل ترمودینامیکی در حضور مواد افزودنی
اثر حضور مواد بازدارنده
مدل عمومی UNIFAC برای محاسبه ضریب اکتیویته
اصلاح مدل ترمودینامیکی در حضور مواد بهبود دهنده
اصلاح مدل ترمودینامیکی در حضور هیدروتروپ pTSA
اصلاح مدل ترمودینامیکی در حضور ماده فعال سطحی  SDS
فصل چهارم: بحث و تفسیر نتایج
نتایج پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات برای سیستم خالص
نتایج پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات برای سیستم های حاوی ماده بازدارنده
نتایج پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات برای سیستم های حاوی بهبود دهنده pTSA
تأثیر حلالیت اجزای گازی در فاز آب در حضور pTSA  بر ضریب اکتیویته آب
تأثیر غلظت ماده افزودنی
پیش بینی نقطه تشکیل هیدرات در دمای بالا
مقایسه کارآیی استفاده از معادلات حالت
نتایج پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات برای سیستم های حاوی بهبود دهنده SDS
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع

نوع محصول: پروژه و پایان نامه

نوع خرید: خرید آنلاین

قیمت: 30.000 تومان

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *