مقاله کنترل و بهینه سازی تولید نفت با فرازآوری طبیعی گاز

مقاله کنترل و بهینه سازی تولید نفت با فرازآوری طبیعی گاز

نام مقاله : کنترل و بهینه سازی تولید نفت با فرازآوری طبیعی گاز تعداد صفحات : ۸ صفحه فرمت مقاله : PDF چکیده: این مقاله روشی برای کنترل و بهینه سازی یک سامانه تولید نفت با فرازآوری طبیعی گاز ارایه می دهد. فرآیند فرازآوری طبیعی با گاز شامل تولید همزمان از یک مخزن نفتی و […]

ادامه مطلب

مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران

مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران

نام مقاله : ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران تعداد صفحات : ۷ صفحه فرمت مقاله : PDF چکیده: ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎپ دراﻳﻮ و روش ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻔﺎری ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻛﻠﻲ و ﻣﻴـﺰدوار ﻣـﻲ ‫ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎپ دراﻳﻮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ %۲۵-۲۰ ﻛﻞ زﻣﺎن ﺣﻔﺎری ﻳﻚ ﭼﺎه را دارد وﻟﻲ‬ […]

ادامه مطلب

مقاله مروری بر انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت نفت

مقاله مروری بر انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت نفت

نام مقاله : مروری بر انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت نفت تعداد صفحات : ۲۵ صفحه فرمت مقاله : PDF چکیده: منابع عظیمی از نفت سنگین و ماسه های قیری در نقاط مختلف جهان از جمله ایران موجود می باشد. بهره برداری از این منابع عظیم به علت گرانروی بالای نفت، با روشهای حرارتی ازدیاد […]

ادامه مطلب

مقاله انواع دکل های حفاری و اجزای آن

مقاله انواع دکل های حفاری و اجزای آن

نام مقاله : انواع دکل های حفاری و اجزای آن نویسنده : گروه آموزشی مهندسی ایران سال انتشار : دی ۱۳۹۰ محل انتشار : گروه آموزشی مهندسی ایران تعداد صفحات : ۶۲ صفحه فرمت مقاله : PDF امروزه استفاده از روش حفاری ضربه ای در حفر چاه های آب استفاده می شود و استفاده از […]

ادامه مطلب

مقاله بررسی تولید گاز از باکتری ها در ازدیاد برداشت نفت

مقاله بررسی تولید گاز از باکتری ها در ازدیاد برداشت نفت

نام مقاله : بررسی تولید گاز از باکتری های جدا شده از خاکهای آلوده به مواد نفتی در ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی تعداد صفحات : ۵ صفحه فرمت مقاله : PDF چکیده: در این پژوهش از خاک های آلوده به هیدروکربون های مختلف شامل نفت خام،روغن سوخته،گازوئیل و بنزین هواپیما استفاده شده و ۵۰ نوع […]

ادامه مطلب

مقاله اهمیت شیل ها و کانی های رسی در مخازن نفتی

مقاله اهمیت شیل ها و کانی های رسی در مخازن نفتی

نام مقاله : اهمیت شیل ها و کانی های رسی در مخازن نفتی تعداد صفحات : ۲ صفحه فرمت مقاله : PDF چکیده : کانی های رسی به دلیل ویژگی های خود از جمله نرمی،شکل پذیری،تورم،تبادل یونی از دیرباز مورد توجه صنعت گران سنتی بوده اند و همین قابلیت ها،امروزه ضرورت بررسی و مطالعه آنها را در علوم […]

ادامه مطلب

مقاله بهینه سازی حفاری با حد فاصل منفرد و حفاری داخلی

مقاله بهینه سازی حفاری با حد فاصل منفرد و حفاری داخلی

نام مقاله : بهینه سازی حفاری با حد فاصل منفرد و حفاری داخلی – دو فاز مایع تعداد صفحات : ۱۰ صفحه فرمت مقاله : PDF چکیده : یک اپراتور دریای جنوب چین بخش خارج ساحل خواست تا با استفاده از مونتاژ حفاری قابل هدایت دورانی را بهینه نماید و مراحل اجرایی را ساده نموده و […]

ادامه مطلب

مقاله امکان سنجی کاربرد حفاری زیر تعادل در میدان نفتی گچساران با توجه به هرزروی گل حفاری

مقاله امکان سنجی کاربرد حفاری زیر تعادل در میدان نفتی گچساران با توجه به هرزروی گل حفاری

نام مقاله : امکان سنجی کاربرد حفاری زیر تعادل در میدان نفتی گچساران با توجه به هرزروی گل حفاری تعداد صفحات : ۱۸ صفحه فرمت مقاله : PDF چکیده: این مقاله به تشریح حفاری زیر تعادلی (UBD) در میدان نفتی گچساران می پردازد. همچنین هرزروی گل برای چندین چاه، در میدان گچساران بررسی شده و میزان […]

ادامه مطلب

مقاله بررسی نقش افزودنی های سیالات حفاری پایه روغنی بر خسارات سازند

مقاله بررسی نقش افزودنی های سیالات حفاری پایه روغنی بر خسارات سازند

نام مقاله : بررسی نقش افزودنی های سیالات حفاری پایه روغنی بر خسارات سازند تعداد صفحات : ۱۲ صفحه فرمت مقاله : PDF چکیده: یکی از پارامترهای مهم در انتخاب سیال حفاری بحث خسارت سازند می‌باشد. سیالات حفاری رایج، سیالات حفاری پایه آبی و پایه روغنی می‌باشند. با وجود بعضی از خواص نامطلوب گلهای پایه روغنی، […]

ادامه مطلب

مقاله معادله Scaling جهت تعیین نقطه تشکیل آسفالتین

مقاله معادله  Scaling جهت تعیین نقطه تشکیل آسفالتین

نام مقاله : استفاده از معادله  Scaling جهت تعیین نقطه تشکیل آسفالتین تعداد صفحات : ۱۱ صفحه فرمت مقاله : PDF چکیده : با توجه به کاهش میزان ذخایر مخازن هیدروکربوری و لزوم استفاد ه از روشهای بازیافت اولیه و ثانویه ( مانند تزریق گاز، آب در مخازن نفتی)  جهت برداشت بیشتر از مخازن ، مشکلاتی […]

ادامه مطلب