اسلاید مبانی کامپیوتر

اسلاید مبانی کامپیوتر

نام اسلاید : مبانی کامپیوتر تهیه کننده : جعفر تنها تعداد صفحات : ۴۸۰ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) از سری […]

ادامه مطلب

اسلاید مهندسی نرم افزار ۱

اسلاید مهندسی نرم افزار ۱

نام اسلاید : مهندسی نرم افزار ۱ تهیه کننده : جعفر پورامینی تعداد صفحات : ۲۴۱ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) […]

ادامه مطلب

اسلاید مهندسی نرم افزار ۲

اسلاید مهندسی نرم افزار ۲

نام اسلاید : مهندسی نرم افزار ۲ تهیه کننده : دکتر احمد فراهی تعداد صفحات : ۲۹۹ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت […]

ادامه مطلب

اسلاید هوش مصنوعی

اسلاید هوش مصنوعی

نام اسلاید : هوش مصنوعی تهیه کننده : حسن عسکرزاده تعداد صفحات : ۳۵۹ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) از سری […]

ادامه مطلب

اسلاید ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات

اسلاید ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات

نام اسلاید : ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات تهیه کننده : دکتر احمد فراهی تعداد صفحات : ۲۷۲ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار […]

ادامه مطلب