اسلاید مبانی کامپیوتر

اسلاید مبانی کامپیوتر

نام اسلاید : مبانی کامپیوتر تهیه کننده : جعفر تنها تعداد صفحات : ۴۸۰ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) از سری […]

ادامه مطلب

اسلاید مهندسی نرم افزار ۱

اسلاید مهندسی نرم افزار ۱

نام اسلاید : مهندسی نرم افزار ۱ تهیه کننده : جعفر پورامینی تعداد صفحات : ۲۴۱ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) […]

ادامه مطلب

اسلاید مهندسی نرم افزار ۲

اسلاید مهندسی نرم افزار ۲

نام اسلاید : مهندسی نرم افزار ۲ تهیه کننده : دکتر احمد فراهی تعداد صفحات : ۲۹۹ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت […]

ادامه مطلب

اسلاید هوش مصنوعی

اسلاید هوش مصنوعی

نام اسلاید : هوش مصنوعی تهیه کننده : حسن عسکرزاده تعداد صفحات : ۳۵۹ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) از سری […]

ادامه مطلب

اسلاید شیمی فیزیک ۱

اسلاید شیمی فیزیک ۱

نام اسلاید : شیمی فیزیک ۱ تهیه کننده : دکتر عبدالمحمد عطاران تعداد صفحات : ۲۴۵ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) […]

ادامه مطلب

اسلاید الکتروشیمی صنعتی

اسلاید الکتروشیمی صنعتی

نام اسلاید : الکتروشیمی صنعتی تهیه کننده : شهلا مظفری تعداد صفحات : ۱۹۵ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) از سری […]

ادامه مطلب

اسلاید اسپکتروسکوپی مولکولی

اسلاید اسپکتروسکوپی مولکولی

نام اسلاید : اسپکتروسکوپی مولکولی تهیه کننده : حسین توللی تعداد صفحات : ۱۷۹ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) از سری […]

ادامه مطلب

اسلاید زمین شناسی تاریخی

اسلاید زمین شناسی تاریخی

نام اسلاید : زمین شناسی تاریخی تهیه کننده : دکتر سید احمد بابازاده تعداد صفحات : ۲۴۳ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت […]

ادامه مطلب

اسلاید زلزله شناسی

اسلاید زلزله شناسی

نام اسلاید : زلزله شناسی تهیه کننده : محمدرضا سردار شیبانی تعداد صفحات : ۱۸۴ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) از […]

ادامه مطلب

اسلاید زمین ساخت

اسلاید زمین ساخت

نام اسلاید : زمین ساخت تهیه کننده : محمدرضا سردار شیبانی تعداد صفحات : ۱۹۳ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) از […]

ادامه مطلب
1 2