جزوات آموزشی نفت و گاز

جزوات آموزشی نفت و گاز

این مجموعه شامل جزوات آموزشی نفت و گاز میباشد که برای پرسنلی که تازه وارد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شده اند یا می خواهند وارد شوند ، مطالعه آن لازم و ضروری است. آشنایی با دستگاه های موجود در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی پیش از ورود به این صنعت جهت اشتغال […]

ادامه مطلب