نکات طلایی معادلات دیفرانسیل

نکات طلایی معادلات دیفرانسیل

نام جزوه : نکات طلایی معادلات دیفرانسیل نویسنده : مهندس احمد پاکباز ناشر : گروه آموزشی مهندسی ایران سال انتشار : ۱۳۹۰ تعداد صفحات : ۹ صفحه فرمت جزوه : PDF معادلات دیفرانسیل یکی از دروس مهم محسوب میگردد که در آزمون کارشناسی ارشد از ضریب بالایی برخوردار میباشد و یکی از دروس تعیین کننده […]

ادامه مطلب

نکات طلایی محاسبات عددی

نکات طلایی محاسبات عددی

نام جزوه : نکات طلایی محاسبات عددی نویسنده : مهندس احمد پاکباز ناشر : گروه آموزشی مهندسی ایران سال انتشار : ۱۳۹۰ تعداد صفحات : ۶ صفحه فرمت جزوه : PDF محاسبات عددی یکی از دروس مهم محسوب میگردد که در آزمون کارشناسی ارشد از ضریب بالایی برخوردار میباشد و یکی از دروس تعیین کننده […]

ادامه مطلب

نکات طلایی ریاضیات مهندسی

نکات طلایی ریاضیات مهندسی

نام جزوه : نکات طلایی ریاضیات مهندسی نویسنده : مهندس احمد پاکباز ناشر : گروه آموزشی مهندسی ایران سال انتشار : ۱۳۹۰ تعداد صفحات : ۶ صفحه فرمت جزوه : PDF ریاضیات مهندسی یکی از دروس مهم محسوب میگردد که در آزمون کارشناسی ارشد از ضریب بالایی برخوردار میباشد و یکی از دروس تعیین کننده […]

ادامه مطلب

جزوه گرامر زبان انگلیسی

جزوه گرامر زبان انگلیسی

نام جزوه : گرامر زبان انگلیسی تعداد صفحات : ۴۰ صفحه فرمت کتاب : PDF این اثر کامل ترین و مفیدترین خلاصه گرامر برای دانشجویان و دانش آموزان در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی بوده که بر اساس کتاب های زیر نوشته شده و تا جایی که امکان داشته از بیان موارد غیر ضروری […]

ادامه مطلب

اسلاید مبانی کامپیوتر

اسلاید مبانی کامپیوتر

نام اسلاید : مبانی کامپیوتر تهیه کننده : جعفر تنها تعداد صفحات : ۴۸۰ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) از سری […]

ادامه مطلب

اسلاید مهندسی نرم افزار ۱

اسلاید مهندسی نرم افزار ۱

نام اسلاید : مهندسی نرم افزار ۱ تهیه کننده : جعفر پورامینی تعداد صفحات : ۲۴۱ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) […]

ادامه مطلب

اسلاید مهندسی نرم افزار ۲

اسلاید مهندسی نرم افزار ۲

نام اسلاید : مهندسی نرم افزار ۲ تهیه کننده : دکتر احمد فراهی تعداد صفحات : ۲۹۹ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت […]

ادامه مطلب

اسلاید هوش مصنوعی

اسلاید هوش مصنوعی

نام اسلاید : هوش مصنوعی تهیه کننده : حسن عسکرزاده تعداد صفحات : ۳۵۹ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار پاورپوینت (POWERPOINT) از سری […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی WORD2007

کتاب آموزش فارسی WORD2007

نام کتاب : آموزش فارسی WORD2007 تعداد صفحات : ۳۷۴ صفحه فرمت کتاب : PDF ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺎﻣﻪ وﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ، ازﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺗﺎاﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ‬ ‫و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪ.‬ WORD2007 ‫ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی واژه ﭘﺮداز ﻣﻲ […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی POWERPOINT2007

کتاب آموزش فارسی POWERPOINT2007

نام کتاب : آموزش فارسی POWERPOINT2007 تعداد صفحات : ۱۸۰ صفحه فرمت کتاب : PDF ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب ۲۰۰۷ ‪Power Point‬‬ ‫را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ بیان ﻛﺮده ، ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ بتوان اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻓﺮا ﮔرفت.‬ […]

ادامه مطلب
1 2