پروژه بررسی روش های ارزیابی خطر (HAZOP STUDY)

پروژه بررسی روش های ارزیابی خطر (HAZOP STUDY)

موضوع پروژه : بررسی روش های ارزیابی پتانسیل خطر در واحد های تولیدکننده  نفت و گاز ( HAZOP STUDY ) تعداد صفحات : ۹۵ صفحه فرمت پروژه : WORD HAZOP) Hazard And Operability Study)  تکنیکی برای تشخیص خطرها و تجزیه و تحلیل خطرها و ارتباط عملی با سیستم ها می باشد. این تکنیک از سال های خیلی قبل […]

ادامه مطلب