مقاله معادله Scaling جهت تعیین نقطه تشکیل آسفالتین

مقاله معادله  Scaling جهت تعیین نقطه تشکیل آسفالتین

نام مقاله : استفاده از معادله  Scaling جهت تعیین نقطه تشکیل آسفالتین تعداد صفحات : ۱۱ صفحه فرمت مقاله : PDF چکیده : با توجه به کاهش میزان ذخایر مخازن هیدروکربوری و لزوم استفاد ه از روشهای بازیافت اولیه و ثانویه ( مانند تزریق گاز، آب در مخازن نفتی)  جهت برداشت بیشتر از مخازن ، مشکلاتی […]

ادامه مطلب